Värmepump

Värmepump – en klok energilösning


Fördelaktig ekonomi
Solen är källan till allt liv, och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luft, berggrund, mark och vattendrag. Värmepumpen är ditt verktyg för att ta del av denna
gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan dina uppvärmningskostnader minska rejält – i vissa fall med upp till 85 procent.
Kostnadsbesparingarna är ofta så stora att de återbetalar investeringen för installationen inom några år.

Komfort
En värmepump kräver ingen skötsel eller påfyllning av bränsle. Den är enkel att använda och tar liten plats. Den ryms som regel på en yta mindre än en halv kvadratmeter.
Vissa värmepumpar kan även styras på distans. Det kan vara bra om du till exempel är bortrest. Då kan du sänka inomhustemperaturen under denna period för att –
via internetuppkoppling var som helst i världen – höja den innan du kommer hem.

Pålitlighet
En värmepumpsinstallation är en investering för många år framöver. Den ska bara gå och gå och gå. Den är så driftsäker att de flesta seriösa tillverkare utöver garantin
erbjuder flera års kostnadsfri trygghetsförsäkring.

Miljöhänsyn
På bara hundra år har människans energiuttag sextondubblats. Samtidigt har luftföroreningarna femdubblats.
Det överskott på koldioxid och andra gaser som bildas när kol och olja eldas bidrar till växthuseffekten. Resultatet är att jordens medeltemperatur stiger.
Effekterna är svåra att förutse, men många experter menar att en stigande havsyta och ett varmare klimat kommer att framkalla översvämningar, orkaner och andra naturkatastrofer.
Genom att välja en värmepumpslösning hjälper du till att minska belastningen på miljön.


Läs om vad våra kyltekniker gör.