Kyltekniker

Behöver du hjälp med din värmepump eller bara behöver en översyn, ta då kontakt med oss.


Våra kyltekniker har vi i första hand för att felsöka och reparera värmepumpar, även för att utföra ”värmepumpservice”.
Att serva sin värmepump är viktigt för att optimera driften (kontroll av samtliga parametrar). För att kunna gå in i köldmediekretsen i värmepumpen krävs att man är certifierad kyltekniker eftersom man hanterar olika
köldmedier. Vi har alltså kompetens för att utföra alla slags reparationer på värmepumpen.

Exempel på saker man gör vid service utav värmepumpen;
- Kontroll av köldmediekrets
- Kontroll av kompressorKontakt.